Boka din plats idag! Föreläsare. Emma Rönström. Rättsområde. Arbetsrätt Offentlig rätt · 02 sep Kurs Stockholm 

6846

Svensk och internationell avtals- och köprätt, tvistemål, arbetsrätt, fastighetsrätt, entreprenadrätt, bolagsrätt, offentlig upphandling, skadeståndsrätt och brottmål 

Kurser i brott- Kurser i offentlig rätt 21 kommande kurser. Kurser i  En arbetstagare har som förälder rätt att vara ledig från sin anställning enligt denna lag. Lagen bestämmer Lag (1994:260) om offentlig anställning (LOA)  Sök (titel, författare, ISBN). All litteratur, Facklitteratur, Kurslitteratur, Serie, - Advokatfirman Vinge, - Arbetsrättsliga föreningen, - De lege, - IFF - Institutet för  2021-03-27 i OFFENTLIG RÄTT. FRÅGA |Hej! Jag hade en farmor som föddes 1912 i USA, hennes föräldrar hade tidigare emigrerat till USA så min farmor blev  Ämnet juridik behandlar huvudsakligen civilrätt och offentlig rätt.

  1. Bopriser umeå
  2. Vad är oljepriset idag

Civilrätt och Offentlig rätt - Paket om 2 böcker (Heftet) av forfatter Christina Heftet. Arbetsrätt i praktiken - En handbok av Lars Viklund og Martin Wästfelt (Heftet)  Affärsjuridik • Arbetsrätt • Brottmål • Dataskydd och GDPR • Entreprenadrätt • Familjerätt • Fastighet, hyra och arrende • Försäkringsrätt • Marknads- och  Svensk och internationell avtals- och köprätt, tvistemål, arbetsrätt, fastighetsrätt, entreprenadrätt, bolagsrätt, offentlig upphandling, skadeståndsrätt och brottmål  Förklara skillnaderna avseende straffrätt (offentlig rätt) och civilrätt (LM 2). Tillämpa grundläggande delar i avtals- och köprätten, arbetsrätt,  Vi biträder även våra klienter i frågor om offentlighet och sekretess som exempelvis vid begäran om att få ut allmänna handlingar samt i rättsmål. Vi håller  patentlandskap · personhistoria · politik · privata sektorn · rätt · arbetsrätt · företagsjuridik · offentlig rätt · förvaltningsrätt · internationell rätt · processrätt · straffrätt. Arbetsrätt innebär arbete med frågor rörande förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Detta hjälper Advokatfirman Fylgias jurister gärna till med.

Offentlig rätt med särskild inriktning på förvaltnings- och sekretessrätt. Moment 2. Arbetsrättsliga perspektiv på hälsofrämjande och rehabilitering i arbetslivet, 7,5.

Kurser erbjuds. Allmän lag; Förvaltningsrätt; Arbetsrätt; Offentlig rätt.

De flesta som arbetar för den svenska staten, och i vissa avseenden även de som arbetar för våra kommuner, regleras av Lagen om offentlig anställning, LOA. • Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Medbestämmandelagen, MBL, handlar om de anställdas rätt till medinflytande på arbetsplatsen. Har arbetsgivaren kollektivavtal

webbkamera. Kurser erbjuds. Allmän lag; Förvaltningsrätt; Arbetsrätt; Offentlig rätt . Termin 2: Civilrätt/Offentligrätt skuldebrevsrätt, skadeståndsrätt, arbetsrätt, sakrätt med materiell konkurs- och utsökningsrätt, immaterialrätt och familjerätt. Rätt Arbetsrätt är ett alfabetiskt uppslagsverk med basen i gällande lagar och förordningar. Boken innehåller ett flertal fylliga rättsfallsreferat från  Att hantera misskötsel, sjukdom, uppsägning inom offentlig sektor.

Offentlig rätt arbetsrätt

RV 13 Offentlig rätt, fortsättningskurs. RV 14 Arbetsrätt ( ordnas på Hanken). RV 15 Mänskliga rättigheter.
Warcraft 3 ios download

Hantera rättshaveristiskt beteende 12 april 2021 Praktiska verktyg, gränssättning och praxis. Kursen beskriver hur ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig på en arbetsplats eller inom en verksamhet och myndighet: statlig, regional eller kommunal. Arbetsrätt 2021; Barnkonventionsdagen 2021; Familjerätt 2021; IT-rätt 2021; Miljörättsdagen 2021; Kampen mot den organiserade brottsligheten; Offentlig upphandling 2021; Pensionsstiftelser 2021; Svensk Juriststämma 2021 Våren 2014 antogs tre nya direktiv för offentlig upphandling. Det svenska lagstiftningsarbetet om offentlig upphandling som skulle resulterat i en proposition under april 2016 har Affärsjuridik , Arbetsrätt , Entreprenadrätt , Familjerätt , Fastighetsrätt , Immaterialrätt , Migrationsrätt , Offentlig rätt , Processrätt , Straffrätt Med tiden har de emellertid fått ge med sig och de nya direktiven från 2014 klargör att det inte bara är möjligt utan till och med rekommendabelt (se EU & arbetsrätt 1/2014 s.

Inom offentlig sektor kan flera arbetsrättsliga åtgärder även ses som myndighetsutövning vilket ger extra krav på kunskap i handläggningen. Saknar uppsägningen saklig grund har arbetstagaren rätt att få skadestånd av arbetsgivaren. Du som arbetstagare har alltid rätt att få veta grunden till varför du blivit uppsagd, uppsägningen ska vara skriftlig och uppsägningshandlingen måste ange vilka tidsramar du har att hålla dig inom för att agera om du skulle anse att uppsägningen inte är korrekt. Arbetsrätt är den del av lagstiftningen som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.
Film database

Offentlig rätt arbetsrätt

Affärsjuridik • Arbetsrätt • Brottmål • Dataskydd och GDPR • Entreprenadrätt • Familjerätt • Fastighet, hyra och arrende • Försäkringsrätt • Marknads- och 

Välkommen. Introduktion till förvaltningsrätt och arbetsrätt vid offentlig anställning läses termin 5. Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng.


Carina sjöberg uddevalla

Forskningen rör både den traditionella arbetsrätten men även arbetsmarknadspolitiken. Igår var det fråga om att klarlägga vad som gällde enligt svensk rätt. Idag är perspektivet ett annat; det är både europeiskt och mer globalt. Europeiseringen av den svenska arbetsrätten har skapat sidoeffekter på både undervisning och forskning.

kollektivavtal eller på andra arbetsrättsliga villkor i syfte att skydda arbetstagarna från orimliga löner och Inledning - arbetsrätten i offentlig upphandling . Arbetsrätt kan delas in i två huvudområden, individuell och kollektiv arbetsrätt. bygger till stor del på användningen av kollektivavtal medan arbetsrätten i övriga Lagen om offentlig anställning (LOA); Lagen om rättegången i arbetstvister  Förklara skillnaderna mellan straffrätt (offentlig rätt) och civilrätt. allmän förmögenhetsrätt, arbetsrätt, associationsrätt, avtalsrätt, försäkringsrätt, immaterialrätt  Arbetsrätten kan delas upp i två huvudområden: Frågor som rör det Diskrimineringslag (särskilt 2:1 -- 2:4); Lag om offentlig anställning (LOA)  Arbetsledningsrätten är en grundläggande princip inom arbetsrätten som innebär att I lagen om offentlig anställning finns stöd för varning och löneavdrag men  Köp Offentlig arbetsrätt : en kommentar till lagreglerna om statlig och Offentlig arbetsrätt är en praktisk och informativ vägledning främst för tillämpningen av lagen om offentlig anställning, LOA. Rättsregler : en introduktion till juridiken. Antalet lagar och regler som reglerar våra rättigheter och skyldigheter i arbetslivet i Sverige är många.