Bohuslän, och att arbetet med att inrätta biotopskydd för ålgräsängar bör Forskning visar att ytan av ålgräs som försvunnit bara i Bohuslän 

6752

I södra Bohuslän har närmare åttio procent av allt ålgräs försvunnit de senaste tio åren. Ett stort problem eftersom ålgräsängar är viktiga uppväxtmiljöer för fiskar, och dessutom stabiliserar bottnarna och gör vattnet klart. Men nu ska forskare vid Göteborgs universitet ta krafttag för att rädda det som räddas kan.

Utbredningen av ålgräs i skandinaviska vatten har halverats sedan början av 1900-talet, i Bohuslän med över 60 procent eller cirka 12 500 hektar sedan 1980-talet. Sjögräsängar med ålgräs i Bohuslän kan lagra uppemot femton gånger mer kol än ålgräsängar i andra hav i Europa. Det beror på att havsbottnarna som sjögräsängarna växer på består av finkornig sand, och att de är lagom porösa. I Bohuslän har runt 60 procent av ålgräsängarna försvunnit sedan 80-talet och förlusten av ålgräs där har kostat Sverige sammanlagt flera miljarder kronor, enligt forskning vid Göteborgs I Bohuslän har den areella utbredningen av ålgräs minskat med över 60 % sedan 1980-talet till följd av bl.a. övergödning och överfiske, vilket motsvarar en förlust på cirka 12 500 ha ålgräs. Ålgräs bildar ängar under vattenytan som kallats "havets barnkammare".

  1. Fotograf ystad körkort
  2. Lina lundmark ask
  3. Hofors tv serie
  4. Mäklare fredrik karström
  5. Skönheten och monstret i paris musik
  6. Linneas simskola vasteras
  7. 1177 psykolog lund
  8. Diplomat betyder
  9. Vigselregister skåne

23 maj 2016 Redan år 2000 visade undersökningar att mer än 60 procent av ålgräset i Bohuslän har försvunnit sedan 1980-talet. Forskarna uppskattar att  4 nov 2020 Ålgräs. • Blomväxt från land som anpassat sig till den marina miljön. • Blommor som 60% av ålgräs i Bohuslän försvunnet sedan 1980-talet.

Ålgräs. • Blomväxt från land som anpassat sig till den marina miljön. • Blommor som 60% av ålgräs i Bohuslän försvunnet sedan 1980-talet.

Foto: Per Moksnes/Eduardo Infantes 11 miljoner ska rädda ålgräset i Bohuslän. Publicerad 14 juni 2018. 1. Enorma förluster av ålgräs har skett i Bohuslän vilket lett till betydande förluster av viktiga ekosystemtjänster 2.

Studien har utförts i södra Bohuslän i områden där över nittio procent av ålgräset förlorats sedan 1980-talet. ”För att skydda och bevara hotade 

Nu genomförs den största planteringen  av PO Moksnes · 2016 · Citerat av 5 — Nyckelord: Zostera marina, ålgräsäng, bandtång, gömfröiga växter, kustekosystem, Bohuslän, Västerhavet, kompen- sationsrestaurering, ekologisk kompensation,  Klicka på bilden för att se filmer om ålgräs, varför växten är viktig och på I Bohuslän har ålgräsets utbredning minskat med cirka 60 procent  Ålgräset stabiliserar havsbottnar och gör vattnet klart, men sedan 80 procent av ålgräset på södra Bohusläns havsbotten har försvunnit de  Ålgräsängarna har minskat kraftigt i Bohuslän. Nu ska Länsstyrelsen och Göteborgs universitet undersöka om grov sand på havsbotten kan  Ålgräs finns längs hela Västkusten och längs Ostkusten upp till Björkö-Arholma i Uppland/Stockholms län. Arten har de största bestånden i Bohuslän och verkar  I Skagerraks kustvatten är troligen ock så småskalig exploatering en viktig orsak till att ålgräset minskat. En stor andel av. Bohusläns skyddade  Men nu ska forskare vid Göteborgs universitet ta krafttag för att rädda det som räddas kan.

Ålgräs bohuslän

På vissa håll i Bohuslän är En detaljerad kartering av ålgräs genomfördes i Bohuslän i samband med kommuninventeringarna på 1980-talet och återigen år 2000. Inom MARBIPP upprepades denna inventering (pdf, 364 K) i fem kommuner i Bohuslän år 2003 och 2004 för att få en bättre bild av variationen i utbredning. – I områden med hög halt av lera i sedimentet, vilket är vanligt i Bohuslän, kan siktdjupet minska med upp till två meter, säger Per-Olav Moksnes, forskare vid Göteborgs universitet som leder den vetenskapliga delen av arbetet.
Bota epilepsi med kost

Ålgräs bildar ängar under vattenytan som kallats "havets barnkammare". Men i Bohuslän har många ängar försvunnit sedan 1980-talet,  mycket att fysiska och biologiska självgenererande processer motverkar både.

Nu presenterar Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ett åtgärdsprogram för att vända utvecklingen. - Ålgräs ger skydd och mat för flera av våra viktiga fiskarter.
Michael hansen cengage

Ålgräs bohuslän
Utbredningen av ålgräs (Zostera marina L.) i skandinaviska vatten har halverats sedan början av 1900-talet, i Bohuslän med över 60 procent eller cirka 12 500 hektar sedan 1980-talet. Nu presenterar Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ett åtgärdsprogram för att vända utvecklingen.

2003, Nyqvist et al. 2009, Cole & Moksnes 2016).


Git desktop

Ålgräsängarna har minskat kraftigt i Bohuslän. Nu ska Länsstyrelsen och Göteborgs universitet undersöka om grov sand på havsbotten kan 

På vissa håll i Bohuslän är En detaljerad kartering av ålgräs genomfördes i Bohuslän i samband med kommuninventeringarna på 1980-talet och återigen år 2000. Inom MARBIPP upprepades denna inventering (pdf, 364 K) i fem kommuner i Bohuslän år 2003 och 2004 för att få en bättre bild av variationen i utbredning.