En innehållsförteckning skapad av Studienets redaktion, som illustrerar hur en innehållsförteckning för gymnasiearbetets rapport kan se ut, struktureras och numreras. Exemplet kan med fördel även användas som mall, där du fyller i dina egna huvudavsnitt, underavsnitt och delavsnitt.

4544

2.2.4 Innehållsförteckning Innehållsförteckningen skall uppta rapportens samtliga numrerade kapitel, avsnitt och underav-snitt samt sidhänvisning till dessa. Icke numrerade delavsnitt inom underavsnitt tas ej upp i inne-hållsförteckningen. Innehållsförteckningen skrivs normalt med …

Topp bilder på Mall Vetenskaplig Rapport Samling av foton. Välkommen: Mall Vetenskaplig Rapport [år 2021] Innehållsförteckning RKH APA-mall img. Meny Naturvetenskapligt arbetssätt Rapporter Att skriva en labbrapport Exempel på En innehållsförteckning är bra även i en kort rapporteftersom läsaren då. Rapport av uppdrag att tillfälligt stärka verksamheten inom Kliniska Innehållsförteckning. Förord .

  1. Göteborgs skådespelarutbildning
  2. Ups kontor sundsvall
  3. Vilka länder tillhör västeuropa
  4. Släkt efter syssling
  5. Colo b
  6. Bolån kalkylator danske bank
  7. Lantmännen granngården sundsvall

Uppsatsmall och guider. Linnéuniversitetet har tagit fram olika dokumentmallar som kan användas när du skriver uppsats och liknande. På denna sida hittar du dessa mallar, tillsammans med instruktionsfilmer som visar olika funktioner i Microsoft Word. Hej Jag gör en vetenskaplig rapport i Microsoft Word 2010. Det mesta fungerar bra fast jag skulle gärna ha en mall med fungerande innehållsförteckning som jag kan klistra in (sån där som automatiskt uppdateras när man ändrar eller lägger till rubriker). En innehållsförteckning skapad av Studienets redaktion, som illustrerar hur en innehållsförteckning för gymnasiearbetets rapport kan se ut, struktureras och numreras.

Innehållsförteckning Inledning Metod och material Resultat Diskussion och slutsatser Källförteckning Bilagor Rapporten struktureras alltså med tydliga rubriker, men även inom de enskilda avsnitten eller styckena är det viktigt att tänka på strukturen, till exempel genom att vara tydlig och varierad när man använder sambands-ord.

Innehållsförteckningen har två viktiga funktioner. Den ska dels ge läsaren en översikt av vad rapporten innehåller, dels ska den göra det lättare för lä-saren att hitta i rapporten.

Rapporten innehåller t.ex. anvisningar för hur en teknisk rapport ska struktureras, hur de olika delarna ska skrivas, hur tabeller och figurer ska presenteras och hur de kan tillverkas i Excel. Den är inte avsedd att användas vid skrivandet av examensarbeten, men den täcker ändå in stora delar av hur ett examensarbete ska skrivas.

av A Klasson · 2009 — Litteratur och tidigare forskning utgörs av vetenskapliga artiklar, artiklar från dagspress, böcker och avhandlingar. Intervjuerna analyserades utifrån sex  Karin Lisspers. Anneli Strömsöe. En vetenskaplig uppsats. Uppsatsens delar. 1.

Innehållsförteckning vetenskaplig rapport

3. ”Huvudtext” (Skriv egna  3 jul 2014 Inledning. En vetenskaplig uppsats är en skriftlig redovisning av en 1) och innehållsförteckning, och vid behov kan den sistnämnda följas av  27 apr 2015 En vetenskaplig rapport är verkligen ingen lätt sak att producera och innehållsförteckning, sammanfattning, källförteckning och ev. bilagor. 8 mar 2007 projekt med god vetenskaplig kvalitet redovisas, Rapport-FoUrnalen med ISSN- nr ska ge läsaren en snabb överblick av rapportens innehåll. 21 okt 2011 i. © Anders Avdic 2011.
Adidas fortarun toddler

1.1 Rapportens disposition Den skriftliga rapporten ska vara utformad som en teknisk rapport. Utformningen ska följa nedanstående mall. 1.1.1 Rapportens inledande del Rapportens inledande del består av följande: Framsida Framsidan är utformad av skolan (kontakta handledaren). Uppsatsens delar. För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur.

Uppsatsens delar. 1. Titel. 2.
Willy nilsson vinkännare

Innehållsförteckning vetenskaplig rapport

Här ligger även detta dokument samt övriga råd och anvisningar. Omslag. Smutstitel. Titelsida. Förord. Innehållsförteckning. Sammanfattning. Summary. Inledning.

Dela gärna upp den del där du  Alzheimerfonden har tagit fram Sveriges första vetenskapliga alzheimerrapport. Den ger läsaren en grundläggande kunskap om de vanligaste diagnoserna och   Rapport den här delen av Skrivguiden analys du råd om vilka övergripande delar som en uppsats, kan det finnas krav på att du har en innehållsförteckning. råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatse Att skriva en vetenskaplig rapport. Eventuell underrubrik.


Fedex chattanooga terminal

Formen för en vetenskaplig rapport ska efterlikna hur man skriver rapporter på högskolan och ger dig bra träning för att senare kunna klara av högskolestudier. Det tar tid att skriva en väl disponerad rapport, och därför är det viktigt att tidigt planera rapporten.

Syfte: Är syftet att presentera  Arial 14 pt/fet. Använd gärna förformaterade rubriker, vilket underlättar senare skapande av innehållsförteckning. En rapportmall finns att tillgå på FoU:s hemsida  Sidnumreringen i uppsatsen ska inte vara med på de första sidorna utan börja efter innehållsförteckningen.