förhållande till antal aktier vid periodens slut. Ger en bättre förståelse för historisk avkastning per aktie. Utdelning per aktie. Oasmia har hittills aldrig, med.

1656

Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i Oasmia Pharmaceutical. Andelen 11 % anger hur många av Double Bond Pharmaceutical B-ägarna som även har Oasmia Pharmaceutical i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder.

Antalet aktier och röster har ökat till följd av konvertering till aktier av det konvertibellån om 42 000 193,20 kronor som Oasmia emitterade i mars 2017. Konverteringen av konvertiblerna innebär att antalet aktier och röster har ökat med 7 058 856 aktier och röster, från 119 039 310 aktier och röster till 126 098 166 aktier och röster. Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (“Oasmia” eller “Bolaget”) offentliggör härmed att Bolaget har genomfört en placering av 8 750 000 nya aktier, vilket tillför Bolaget 70 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Placeringen, som aviserades den 21 oktober 2016, har möjliggjort för Oasmia att emittera 8 750 000 nya aktier till ett antal professionella kvalificerade Oasmia Pharmaceutical AB (OASM) Rent tekniskt sett så är kursen på ett starkt stödområde, små kursrörelser och små staplar. Ingen direkt nedåtgående rörelse och hög volym, tittar man i avslutstickern så verkar det som om köpare köper på sig. Anser att det är bra risk reward förhållande.

  1. Hand poses drawing reference
  2. Veterankraft omdome

i kurtage. Klik her for at følge aktiekursen i realtid Ändring av antalet aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Oasmia” eller ”Bolaget”) emitterade den 18 april 2018 ett konvertibellån till totalt nominellt belopp om 26 miljoner kr. Totalt cirka 7 miljoner kronor av konvertibellånet har under januari 2019 på begäran av Det totala antalet aktier och röster i Bolaget har därför i september 2018 ökat med 10 921 658 aktier och röster. Aktiekapitalet har ökat med 1 092 165,80 kronor.

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Oasmia” eller ”Bolaget”) har som tidigare meddelats genomfört en företrädesemission. Aktierna i den

nuvarande kurs kring 12kr/aktie. OBS: Abraxane finns inte  Oasmias aktie är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 2010 (kort- namn OASM) och Ökningen av antalet aktier och röster är hänförlig till. Aktia Bank Abp · Aktieägande · Aktieanalyser · Aktiefonder · Aktier · Aktieråd O'Learys · Oasmia · Oatly · Obama · Obducat · Obligationer · Obligationsköp  Enligt aktiebolagslagen (ABL) måste alla aktiebolag ha en aktiebok. lämna uppgifter om samtliga aktieägare och antal aktier i en så kallad förvaltarförteckning.

"Utestående incitamentsprogram Extra bolagsstämma den 14 maj 2020 godkände ett personaloptionsprogram riktat till bolagets verkställande direktör Francois Martelet. Det innebär att 896 739 optioner utfärdats vilka kan lösas in mot lika många aktier till en kurs om 7,36 kronor under tiden den 13 februari 2023 till 13 februari 2024.

Sektor. Sundhed. Antal ansatte. Antal Aktier, 225 Miljoner. Börsvärde, 1 264 Miljoner.

Oasmia antal aktier

Oasmia har hittills aldrig, med. Ändring av antalet aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB (publ). Uppsala, den 30 september 2018 --- Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Oasmia” eller  Antal anställda, 58 (2018) Oasmia Pharmaceutical är ett läkemedelsbolag som utvecklar läkemedel inom human och veterinär onkologi.
Visma bokföringsprogram systemkrav

Varje ADS motsvarar tre av Oasmias ordinarie aktier. Ange antalet aktier ELLER värdet på ditt innehav vid periodens början. Antal aktier: Värde, SEK: Datum, Händelse, Villkor  ANGÅENDE FÖRSÄLJNINGEN AV AKTIERNA I OASMIA AB till förhör om misstänkt insiderhandel i samband med Karo Pharma's försäljning av aktier i Oasmia AB. Det finns ett antal faktorer som kan medföra att det verkliga resultatet och 12 jan 2009 Fullmakten får vara högst ett år gammal och skall medtagas i original till stämman .

Oasmia Pharmaceutical. Aktie. OASM. Senast betalt.
Programgemensamma kurser teknikprogrammet

Oasmia antal aktier

Antalet aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) har ökat med anledning av Oasmias största ägare Arwidsros nyttjande av totalt 24,2 miljoner teckning

3,53 SEK. Kursutveckling idag. +2,4%. Börsvärde. 1 583 MSEK.


Underskoterskeutbildningar

Vid en sådan tas inte nya pengar in utan man ändrar antalet aktier i ett bolag. Oasmia-placering-av-nya-aktier - Oasmia Pharmaceutical AB 

Hos Nordnet kan du handle fra 0 kr. i kurtage. Klik her for at følge aktiekursen i realtid Antalet aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) har ökat med anledning av den företrädesemission som slutfördes i december 2019. Som ett resultat av företrädesemisisonen har antalet aktier och röster ökat med 199 275 352 från 249 094 194 till 448 369 546. Aktiekapitalet har ökat med 19 927 535,20 kronor från 24 909 419,40 kronor till 44 836 954,60 kronor.