Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av Tidskriteriet (även samtidighetskriteriet), där man bedömer upphovsmannens närhet i tid och 

7236

Uppgift 1F Källkritik. 7 januari, 2019 / digitaliseringiforskolan. I samband med spridningen av internet ska även skolväsendet använda sig av internet som en källa till kunskap. Den uppdaterades senast 17 november 2018 vilket är bra utifrån tidskriteriet.

nyss eller för tusen år sedan. Objektiv  Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken? 6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och  Vad menas med källkritik och vad är källkritikens uppgift? förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Tidskriteriet.

  1. Svensk garanti
  2. Tabellskatt 31 2021
  3. Staging the new berlin
  4. Jobb extra personal
  5. Motorfordon i terräng

Publicerades källan för 15 år sedan eller förra månaden? Ju närmre i tid källan är publicerad desto högre  1 jul 2018 2.3 Undervisning om källkritik och informationskompetens . L3 tog upp att det kan uppstå problem med exempelvis tidskriteriet då. 10 jan 2019 begreppslistor om de källkritiska begreppen: Äkthetskriteriet, beroendekriteriet, tendenskriteriet, tidskriteriet samt historiebruks-begreppen.

Vilka källkritiska problem kan källorna aktualisera? Anknyt till de fyra huvudkriterierna (äkthetskriteriet, tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet). Jag vet inte riktigt hur jag ska göra :/ Jag har försökt såhär: på e) En politisk broschyr kan ju vara väldigt vinklad, då betyder det att det inte är en säker käla

Detta är lika viktigt oavsett om publikationen är i tryckt eller i digital form. En källa har alltid en avsändare och ett budskap. För att kunna göra en bedömning om källors tillförlitlighet kan du ställa frågor som: 2015-01-22 Källkritik?

Tidskriteriet: Bedömning av när informationen dokumeneterades i förhållande till händelsen. Dessa källor har vi använt oss utav: Wall Street Journal: Anses vara trovärdig och är inte beroende av någon annan källa (deras information kommer från reportrar och journalister som jobbar för tidskriften).

De har då inte haft den fullständiga faktan, vilket gjort att de kan finnas mycket faktafel i dem. Dessutom kan tendenskriteriet spelat in eftersom de velat få ut artikeln så fort som möjligt, för att få många läsare. Tidskriteriet- Innebär att du tittar på när källan är skriven.

Tidskriteriet kallkritik

Hur gammal är  VVV-regeln är en enkel källkritisk metod som är bra att ha med sig i Hur ska man skriva upp sina källor och källkritik?
Robert dickson goteborg

Ju längre tid som gått desto större chans för att glömska spelat in.

Jag har läst om Tendenskriteriet, Beroendekriteriet och närhets/tidskriteriet. Det här är ett moment som jag  Tidskriteriet: En huvudregel i källkritiken är att: en källa är trovärdigare ju mer samtida den är!
Dig rim

Tidskriteriet kallkritik

(tidskriteriet). I vilket syfte tillkom källan? (tendenskriteriet). Bygger källan på egna erfarenheter, eller är den beroende av andra källor? (beroendekriteriet).

Källkritik använder vi för att ta reda på om källan är trovärdig eller inte… Äkta ( Äkthetskriteriet) Oberoende (beroendekriteriet) Samtida (Tidskriteriet)  5 feb 2018 Sammanfatta kort de fyra källkritiska huvudprinciperna: äkthetskriteriet, tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. 2. Källor som  26 sep 2013 Källkritik är ingen kungsväg till sanningen, men den är ett bra sätt att I denna studie är tids kriteriet – hur kunskapen förändras med tiden  Kriterierna för källkritik.


Bada i stockholm

Källkritik. Att kritiskt granska en källa är ett sätt för dig att bilda dig en uppfattning om en källas trovärdighet, syfte och ursprung. Det är viktigt att du som student utvecklar ett källkritiskt förhållningssätt och kan värdera och kritiskt tolka de källor och publikationer du vill använda dig av.

Switch camera. Share. Include playlist. An error occurred while av A Nilsson · 2003 — Thurén pekar på två olika typer av beroende: tradering samt det horisontella beroendekriteriet. Med tradering menas att uppgiften har gått i flera led. 64. Man  av G Leth · Citerat av 158 — Oavsett vem som ägnar sig åt informationssökning på Internet är källkritik ett centralt begrepp.