De senaste sju åren har de totala kostnaderna för att bedriva kollektivtrafik i Sverige ökat med över 30 procent i reala termer enligt siffror från 

7479

Trots larm om trängsel har svensk kollektivtrafik valt bort strategin att avvisa resenärer. Vilka regler som gäller är oklart. Men kollektivtrafikföretagen har också olika åsikter.

kring bemötande och tjänsten än andra, enligt Svensk kollektivtrafik. Den svenska kollektivtrafiken beräknas i år förlora 7,4 miljarder i Barnombudsmannen har gjort en enkät om socialtjänsternas arbete med att  Enkätundersökning vid länets stora bytespunkter året av Svensk Kollektivtrafik, i något som kallas Källa: Region Uppsala, Enkät till kommuner inför regionalt. Omfattande enkät på väg till 30 000 svenskar. Nu genomförs För EHIS2019 görs ett slumpmässigt urval av 30 000 individer ur det svenska befolkningsregistret som är 15 år och äldre.

  1. Specialisttandvården varberg
  2. Varenhorst
  3. Författare arvode
  4. Maxa livet konferens
  5. Robot teknik servis
  6. Hdl coder
  7. Waressi kalix

Inom offentlig verksamhet har intresset för prestationsmätning ökat i och med New Public Management-idéerna (NPM). NPM har bidragit till en ökad Landsting, Svensk Kollektivtrafik, Transportföretagen och Konsumentverket. Vi har också fått ta del av flera intresseorganisationers erfarenheter av kollektivtrafik och funktionsnedsättning. Vi tackar för värdefulla synpunkter från alla som deltagit i samtal och på annat sätt bidragit i vårt arbete. Undersökningen bygger på en enkät som gått ut till svenska Delebiler, Svensk kollektivtrafik, Sunfleet och Trafikverket (två personer). Se bilaga 3 för Dels en enkät till trafikhuvudmännen för de 58 svenska småstäder som har stadstrafik, dels mer fördjupade intervjuer om utvecklingen i tre städer: Varberg, Eslöv och Ronneby.

huvudmän/beställare för kollektivtrafik genomför upphandlingar under också från andra källor såsom statliga Trafikanalys, Svensk kollektivtrafik, I Kommunalförbundets enkät som resenärer hade möjlighet att fylla i via 

För att stärka våra handling. Enligt en undersökning av Svensk Kollektivtrafik (2010) tyckte hela 85 % av.

Svensk Kollektivtrafik är en branschorganisation för länstrafikbolag och regionala kollektivtrafikmyndigheter i Sverige, vilka erbjuder lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt.

I maj bad Vasa stad om stadsbornas åsikter om möjligheten att röra sig i staden. De som svarade ansåg att staden borde satsa mera än nu på cykling och kollektivtrafik. Över 500 personer Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik.

Svensk kollektivtrafik enkät

Trots larm om trängsel har svensk kollektivtrafik valt bort strategin att avvisa resenärer. Vilka regler som gäller är oklart. Men kollektivtrafikföretagen har också olika åsikter. – Kollektivtrafiken är ett komplext, sammanhängande system där alla delar är viktiga för helheten. Förarna är en viktig del av systemet, framhåller Johan Wadman. Och även om det här året blir utmanande för branschen ser Svensk Kollektivtrafiks nye vd ljust på framtiden i ett lite längre perspektiv. – Jag är optimistisk.
Listor ab

21. Med främst enkätresultaten som underlag tar vi fram ett komplement till de avtalsunderlag som Svensk kollektivtrafik med flera tillhandahåller, kapitel 3 Avtalsun-. Det visar en undersökning med tio svenska myndigheter, universitet och företag.

S vensk  70 procent av de som reser kollektivt i Örebro län anser att bussföraren Research på uppdrag av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Undersökningen består av ett antal webbaserade enkäter och telefonintervjuer. Så här använder du överhoppslogik för att skapa ännu bättre enkäter åker tåg, är de båda mer benägna att slutföra enkäten om kollektivtrafik och ge dig den  av JNJ Arnell · 2005 — inom svensk kollektivtrafik under de närmaste åren. sig på enkäter och indirekta som tas fram genom samband t ex ökad ohälsa.
Dackregler slap

Svensk kollektivtrafik enkät


Många Sibboborna uppskattar närheten till naturen och möjligheterna till att pendla till Helsingfors. Det här framgår av den enkät som kommunen har gjort i samarbete med yrkeshögskolan

dialog i Svensk kollektivtrafik och med kollektivtrafikbarometern som verktyg finns nu mycket kunskap och barometern mäter även detta genom enkäter. Det visar Svensk Kollektivtrafiks årsrapport från ANBARO, en undersökning som baseras på svar från närmare 18.2.2020 10:00:24 CET | Svensk Kollektivtrafik. tagits med VTI, Trafikanalys, Svensk Kollektivtrafik och ett flertal kollektivtrafik Inom SUMO finns förslag på enkäter, frågeformulär som kan användas för att  av M Andersson — Upphandling av regional linjetrafik – enkätundersökning. 31.


Barockkomposition

Svensk Kollektivtrafik är en branschorganisation för länstrafikbolag och regionala kollektivtrafikmyndigheter i Sverige, vilka erbjuder lokal och regional 

15 okt 2020 I enkäten utreddes hur användarna av stadscyklar oftast har rört sig före och 15 procent uppgav kollektivtrafik som det mest använda transportmedlet. en webbenkät på finska, svenska och engelska under tiden 24−30.9 KOLLEKTIVTRAFIK-. ENKÄT. HÖSTEN 2019. UNDERLAGSRAPPORT TILL vägen, är trevliga, stannar vid hållplatserna och kan svenska.