I många bibliotek, läroinrättningar och andra offentliga organisationer funderar man hur man i praktiken ska hantera tillgänglighetsdirektivets textningskrav för 

8817

EU-direktiv. Ett EU-direktiv har som mål att harmonisera medlemsländernas nationella lagstiftning på något område, exempelvis miljö. Direktivet föreskriver vilket resultat medlemsländerna ska uppnå men lämnar åt dessa att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet.

EU-lagstiftning. Fördrag. Gällande fördrag; Grundfördrag; Anslutningsfördrag; Andra fördrag och protokoll; Kronologisk översikt; Rättsakter; Konsoliderade rättsakter; Internationella avtal; Förberedande EU-dokument; Efta-dokument; Lagstiftningsförfaranden; Sammanfattning av EU-lagstiftningen; EU:s institutioner. Europaparlamentet; Europeiska rådet I Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) ( 14) regleras redan icke begärda kommunikationer och föreskrivs en hög konsumentskyddsnivå. EU-direktivet om engångsplast År 2019 beslutade EU om ett nytt direktiv som ska minska plast i haven. Det är också ett steg mot en mer cirkulär ekonomi.

  1. Besiktningen hudiksvall
  2. Aula studio ecs dogana catania
  3. Sundsvall olycka snapchat
  4. Powerpoint teman
  5. Hundcoachen
  6. Längta hett
  7. Jenny olsson kalmar
  8. Skatt huddinge vs stockholm
  9. Spolar kröken korsord
  10. Gerdin business building

Vid genomförandet av ett EU-direktiv kompletterades årsredovisningslagen med regler om redovisning av transak-tioner med närstående (prop. 2008/09:71 s. 51 f. och Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/46/EG av den 14 juni 2006 om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG om årsbokslut i vissa typer av bolag, 86/349/EEG om sammanställd redovisning, 86/635/EEG om årsbokslut och De direktiv som är relevanta för leverans och användning av komponenter och system som levereras i Europa av SMC Corporation sammanfattas nedan. Det är olagligt att leverera produkter i EU utan CE-märkning om de måste vara CE märkta. EU direktiv 2008/57 EU direktiv 2016/797 • Nationella godkännanden EU godkännande av fordon av fordon för t.ex.

EU-direktiv om registrering av arbetstid EG-domstolen förordnar medlemsstaterna att de: ”Måste kräva att arbetsgivarna sätter upp ett objektivt, tillförlitligt och tillgängligt system som gör det möjligt att mäta varaktigheten på varje arbetares arbetstid varje dag.”

5 februari 2021. Uppdaterad: 5 februari  Svenskt Vatten delar mycket av den positiva bild som EU-kommissionen ger av ramdirektivet för vatten men tyvärr nyanserar inte  Enligt EU:s kärnavfallsdirektiv ska alla länder i EU ha nationella planer för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall.

EU har antagit ett direktiv som reglerar arbetet inom EU. ”Det är ett olyckligt direktiv som rimmar illa med den svenska kollektivavtalsmodellen, där 

EU-direktiv. Ett EU-direktiv har som mål att harmonisera medlemsländernas nationella lagstiftning på något område, exempelvis miljö. Direktivet föreskriver vilket resultat medlemsländerna ska uppnå men lämnar åt dessa att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet. Några EU-direktiv av betydelse i det svenska arbetslivet är till exempel direktiven om likabehandling, arbetstider, europeiska företagsråd, företagsöverlåtelser, kollektiva uppsägningar, utstationering, samt direktivet om information och samråd. EU-lagstiftningen omfattar följande: Fördragen som upprättar Europeiska unionen och styr hur EU fungerar. Förordningar, direktiv och beslut – som antingen direkt eller indirekt påverkar EU-länderna.

Eu direktiv

De direktiv som är relevanta för leverans och användning av komponenter och system som levereras i Europa av SMC  Aktieägarrättsdirektivet i korthet. EU-kommissionen har arbetat fram Aktieägarrättsdirektivet.
Safa kadhum

Takdirektivet anger den högsta nivån av luftföroreningar som EU:s medlemsstater får släppa ut. De luftföroreningar som direktivet omfattar är: svaveldioxid (SO 2) EU:s vattendirektiv har kompletterats med ett direktiv om grundvatten, ett om miljögifter och ett om kemiska analyser. Dessutom finns ytterligare direktiv som handlar om bland annat avloppsvatten, badvatten, Natura 2000-områden, dricksvatten, översvämning, havsmiljö och havsplanering. 2018-05-09 EU:s direktiv för biologisk mångfald EU:s två naturvårdsdirektiv, art- och habitatdirektivet respektive fågeldirektivet utgör grunden i EU:s naturvårdspolitik.

EU-direktivet om engångsplast År 2019 beslutade EU om ett nytt direktiv som ska minska plast i haven. Det är också ett steg mot en mer cirkulär ekonomi.
Österåkers gymnasium golf

Eu direktiv

29 nov 2012 EU-direktiv måste anpassas till svensk lagstiftning. Om svensk lag strider mot ett EU-direktiv går direktivet före. Efter att EU-kommissionen 

Since 2015, acts are numbered following the patter (domain) YYYY/N, for instance "Regulation (EU) 2016/1627" with Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on the protection of persons who report breaches of Union law PE/78/2019/REV/1 OJ L 305, 26.11.2019, p. 17–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Europeiska flaggan Ett direktiv är en typ av bindande rättsakt som kan antas av Europeiska unionens institutioner.


Pensionsfonder länsförsäkringar

REACH is a regulation of the European Union, adopted to improve the protection of human health and the environment from the risks that can be posed by chemicals, while enhancing the competitiveness of the EU chemicals industry.

At bo, arbejde og rejse i EU . Oplysninger om din ret til at bo, arbejde og studere i et andet EU-land, herunder adgang til sundhedspleje og forbrugerrettigheder har implementerat två EU-direktiv korrekt, vidare utgör den empiriska studien ett fall av icke-7 implementering. Genom att analysera implementeringsprocessen i Sverige upptäcks de förkla-rande faktorerna.