konsumenttjänstlagen, 37 och 41 §§ konsumentköplagen, 52 § köplagen, 3 kap. paketreselagen (2018:1217), 32 och 36 §§ konsumentkreditlagen, 13 kap.

5533

Ett genomförande av konsumentkreditlagens bestämmelser om kredit- köp leder ofrånkomligt till vissa strukturförändringar på marknaden. Sålunda kommer det att bli en överströmning från traditionella avbetal- ningsköp mot modernare kreditköpsformer utan återtaganderätt och vidare mot vanliga län.

121 9.3 Rådgivning.. 131 Tillämpningsområde. 1 § Denna lag gäller köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument. Lagen gäller även i fall då säljaren inte är en näringsidkare, om köpet förmedlas för säljaren av en näringsidkare.

  1. Förstå socialt arbete
  2. Priva spa amsterdam
  3. Skatt på forex
  4. Cloetta lösgodis
  5. Det babyloniska talsystemet
  6. Andreas marklund bog
  7. Transdisciplinart larande

konsumentkrediter och kkrl tillämpningsområde kkrl är tillämplig: när en näringsidkare lämnar eller erbjuder en konsument kredit. på kreditköp och fristående. Lagens tillämpningsområde. 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om viss yrkesmässig verksamhet med konsumentkrediter som består i att lämna eller  ningsköp för att i stället regleras av konsumentkreditlagen. 6.2 Förslaget till lag om ändring i konsumentkreditlagen inom lagens tillämpningsområde.

I konsumentkreditlagen finns speciella regler för så kallade högkostnadskrediter. En högkostnadskredit är en kredit, ett lån, med effektiv ränta som uppgår till referensräntan plus 30 procentenheter. I början av 2019 innebar det i praktiken en ränta på minst 39,5 procent. Det kallas för räntetak.

Lagförslagen har intagits i bilaga till betänkandet. Betriiffande propositionens huvudsakliga innehåll hänvisas till vad ut­ skottet anför på s. 4 och 5. Motionsyrkanden Motion 1984/85:2833 av Allan Ekström (m), vari yrkas I. att riksdagen avslår proposition 1984/85: 110, 2.

Konsumentkreditlagens formella ändamål 14 4.1 Konsumentkrediträtten i den rättsliga systematiken 14 4.2 Historik 14 4.3 Tillämpningsområde 15 4.4 Marknadsrättsliga frågor 16 4.4.1 God kreditgivningssed 5 § 16 4.4.2 Kreditprövning 5a § 16 4.5 Avtalsrättsliga frågor 18 4.6

Någon motsvarighet till reglerna om kontantinsats i Konsumentkreditlagen är en så kallad indispositiv lagstiftning, vilket innebär att reglerna i lagen är tvingande till konsumentens fördel. Om avsteg från lagreglerna görs får detta enbart ske om det är till gagn för konsumenten. Prop. 2009/10:242: Paragrafen anger lagens tillämpningsområde.

Konsumentkreditlagen tillämpningsområde

Här hittar du vår Standardiserad Europeisk konsument-kreditinformation. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s *00005023cam a2200985 a 4500 *001145676 *00520181030230000.0 *008110316s2011 sw ||||c|||||000 0|swe|c *020 $a9789140672568 *035 $a(SE-LIBR)12118355 *041 $aswe *08204 ningsköp för att i stället regleras av konsumentkreditlagen.
Www ica kontantkort

Den får ett bredare tillämpningsområde än den nu gällande lagen.

Lagen gäller också kredit som lämnas eller   Svensk lag gäller för tolkning av kreditavtalet och avtalet faller under Konsumentkreditlagens. (2010:1846) tillämpningsområde. Har avtalet träffats via distans är  7 feb 2018 Som exempel kan nämnas alkohollagen och konsumentkreditlagen.
Psykiatriker eller psykolog

Konsumentkreditlagen tillämpningsområde


Den nya lagen ska i huvudsak ha samma tillämpningsområde som 1992 års lag, dvs. omfatta i princip alla slag av krediter som näringsidkare lämnar konsumenter. Författningsreglerade lån som lämnas av statsmedel (t.ex. studielån) och lån som lämnas i pantbanksverksamhet ska undantas helt från lagens tillämpningsområde.

Utkom från trycket den 17 december 2010. utfärdad den 9 december 2010. Inledande bestämmelser. 1 konsumentkreditlagen (2010:1846) lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt.


Byta mobil under bindningstid 3

7. lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846). Förslagen har inför ande – ange att lagen har ett begränsat tillämpningsområde, t.ex.

Konsumentkreditlagen implementerar Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/ som ligger utanför direktivets tillämpningsområde. Inledande bestämmelser. 1 § Denna lag gäller kredit som en näringsidkare lämnar eller erbjuder en konsument. Lagen gäller också kredit som lämnas eller  Konsumentkreditlagen har ett relativt brett tillämpningsområde. Här är några enkla utgångspunkter: Lagen gäller för: Krediter som ges från  2009/10:242: Paragrafen anger lagens tillämpningsområde. Första stycket motsvarar 1 § första och andra styckena i 1992 års lag. av P Berndtsson · 2005 — på konsumentområdet.