Av förarbetena till upphovsrättslagen framgår att vetenskapliga eller kritiska texter kan motivera att relativt långa citat används. Hur omfattande citatet får vara beror alltså på i vilket sammanhang det används. Vid skrivande av referat krävs som regel ej referens till verket som refereras.

8248

3 jul 2013 Ibland kan du behöva referera till samma verk flera gånger i följd. Då går det bra att använda förkortningen ibid. Refererar du till samma verk, 

Det finns en rad olika  I en akademisk text ska referenser till andra källor vara tydligt angivna. Genom att referera visar du vilken information som kommer från andra källor och vad som  Vid skrivande av referat krävs som regel ej referens till verket som refereras. Hur bör man referera till en källa vid citering? När ett verk citeras ska  OLIKA SÄTT ATT REFERERA I LÖPANDE TEXT . hemsidor/webbplatser, ska URL-adressen och hämtdatum [inom hakparentes] anges i. Referenssystemen är indelade i tre grupper: parentessystem (APA och Harvard), siffersystem (Vancouver och IEEE) och fotnotsystem (Oxford).

  1. Ta bort negativa tankar
  2. Bra skor servitris

Olika discipliner använder olika referensstilar som anger hur referenserna ska se ut inne i texten och i referenslistan. Om du är  Webbsida. Om man i sin löpande text refererar till en webbplats i sin helhet, så behöver den inte finnas med i referenslistan. Så här kan det se  av V Aldrin · 2015 — Dessa referensstilar är Harvard, APA, Oxford samt Chicago (fotnoter-referenslista).

Lägga till ett nytt citat och en ny källa till ett dokument. Klicka på pilen bredvid Format på fliken Referenser i gruppen Källhänvisningar & litteraturförteckning och 

Var god försök igen. Försök igen. Välj källa. Välj alternativ.

Observera att även hemsidor som använts ska refereras till. Ibland har du bara en muntlig referens att tillgå. I stället för årtal skriver du då muntligen (Göran Sahlén, muntligen [personal communication] [detta är enda tillfället där du sätter ut hela namnet i en textcitering]).

Om jag vill referera till Lpo94 så funkar det bra om jag använder en bok som denna står i. När jag enbart refereat till Lpo94 så har jag fått fel tidigare. Har något att bra förslag på hur jag smidigt och snyggt referar till Lpo94? Eftersom vi ska analysera Lpo94 under tentan så kommer jag referera till den mycket!

Referera till en hemsida

Allt beror på vilket referenssystem du använder.
Utebliven mens övergångsåldern

Det är viktigt att du sätter dig in i hur du ska hänvisa till andras verk på ett korrekt sätt. Du måste också utforma dina hänvisningar på ett konsekvent sätt för att göra det lättare för dina läsare att hitta till dina källor. I avsnittet Hantera referenser tar vi upp: hur du citerar, refererar och gör generella hänvisningar Någon som vet hur man refererar till en hemsida?

EU:s politiska system. 2 uppl.
Svedala kommun bygglov staket

Referera till en hemsida
Man ska alltid referera till källan, vilket innebär att man även vid elektroniskt hämtade uppgifter ska uppge författaren eller forskaren som källa. Du skriver därför i din text referens med författarens

Sedan fyller du bara i formuläret. När du klickar på "generera referens" kommer alla punkter, kommatecken, och paranteser automatiskt sättas på rätt plats i din referens, och du har en referens enligt harvard. Referera. Eftersom vetenskapligt skrivande bygger på tidigare forskning, måste du visa vilken forskning du använt i ditt arbete.


Linjärt beroende eller linjärt oberoende

anges som en fotnot på den sida där du refererar till den. Fotnot är en kort De flesta bibliotek har en bokkatalog med sökfunktion på sin hemsida. Börja sök.

Observera att även hemsidor som använts ska refereras till.