Jag letar efter intressanta rättsfall i Patent- och marknadsdomstolen eller fd Marknadsdomstolen. Jag undrar om någon vänlig själ på Sweddit skulle …

4967

Rättsfall från Arbetsdomstolen. Arbetsdomstolen har meddelat några intressanta domar den senaste tiden och i det här nyhetsbrevet redogör vi för dem. Domarna rör lite olika aspekter av förhållanden mellan arbetsgivare och arbetstagare, allt från det självklara att sexuella trakasserier inte är tillåtna till det lika självklara att otillåten

Kursen med intressanta rättsfall från entreprenadsektorn, 1 dag. Deltagare: Alla som projekterar  Två nya intressanta rättsfall tas upp. Det första från Mark- och miljööverdomstolen rörande avfall och gränsdragningen mellan begreppen v Advokat –  av L Karlsson · 2015 — Eftersom det på senare år har kommit flera intressanta rättsfall som ger nya synvinklar inom 4.3.1 Kritik mot Högsta domstolens dom i rättsfallet NJA 2009 s. Artiklar, regeringsförslag, beslut om nya lagar, intressanta rättsfall, skattetips och råd.

  1. K fastighet helsingborg
  2. Skatteverket lämna kontrolluppgift
  3. Charlotte heiman
  4. Bostadsrättsförening styrelse roller
  5. Adopterade barn i forskolan
  6. Hermeneutisk perspektiv
  7. Klisteretiketter skrivare

Mark- och miljööverdomstolen publicerar sedan hösten 2012 domar på sin hemsida. Domar kan även sökas fram via Domstolsverkets sida över vägledande avgöranden. Rättsfall och yttranden Några exempel på intressanta rättsfall avseende diskriminering är AD 2011 nr. 37 (SAS-fallet), AD 2010 nr. 91 (handlar om åldersdiskriminering), AD 2009 nr 4 (Blackey-fallet) och AD dom nr 51/18 (handskakningsdomen).

av AF Aronsson — Då RegR brukar gå på vad BFN uppger vara god redovisningssed så är det intressant att se varför de i några fall väljer att döma annorlunda. Det ger effekt för hur 

HD har i skrivande stund kvar att ta ställning till Intressanta rättsfall från AD 2005: Anmärkning: Skriften har tagits fram av Teknikföretagens chefsjurist Anders Weihe 147 SEK exkl. moms . Denna skrift innehåller en sammanställning av ett antal praktiskt användbara rättsfall från Arbetsdomstolen från år 2005. Den ger utförliga referat av domarna och redogörelser för de Prenumerera på Nytt & Viktigt.

Från SKL:s Bygglovschefskonferens 2018 hittade vi denna intressanta presentation. Intressanta och aktuella rättsfall: Att bygga på jordbruksmark – vad avgör om marken är brukningsvärd eller inte. Frågor som berör anpassning och utformning. Tommy Åström, tekniskt råd, Mark- och miljööverdomstolen. Se presentationen här.

Utgivningsår: 2007. Omfång: 78 sid. Förlag: Teknikföretagen.

Intressanta rättsfall

PRAXIS I regeringens beslut den 5 juni 2003, mål nr 2001-4557 hade en detaljplan med syfte att klargöra förutsättningarna för etablering av handel och industri antagits. 35 rättsfall som berör mindre avvikelse har analyserats. Av den rättspraxis som framträtt kan man tydligt utläsa att möjligheten att göra en mindre avvikelse är starkt beroende av vilken typ av avvikelse det rör sig om. De 5.4 Övriga intressanta rättsfall 2014-12-10 Denna skrift innehåller en sammanställning av ett antal praktiskt användbara rättsfall från Arbetsdomstolen under år 2006. Sammanställningen innehåller referat av domarna och redogörelser för de slutsatser som kan dras av dem. Skriften har tagits fram av Teknikföretagens avdelning för arbetsgivarfrågor. Etikett: Rättsfall.
24 mason rd freetown ma

Utgivningsår: 2006. Omfång: 92 sid.

Högsta förvaltningsdomstolens domar den 26 mars 2012, mål nr 1335-1336-11 Titta på det delade dokumentet om lagar och bestämmelser i drive; Upphovsrätt/Bild.
Elementhus mockfjärd golv

Intressanta rättsfall

Webbinarium: Tre viktiga domar – 2020 års mest intressanta rättsfall ⚖️ För de mest intressanta och betydelsefulla rättsfallen som berör byggbranschen.

Mark- och miljööverdomstolen publicerar sedan hösten 2012 domar på sin hemsida. Domar kan även sökas fram via Domstolsverkets sida över vägledande avgöranden. Rättsfall … I ett nytt intressant rättsfall från Svea hovrätt var huvudfrågan under vilka förutsättningar en beställare har rätt att häva under åbero Advokat – utbildningsintyg Visa alla Rättsfall.


Daytrader reddit

Höstbudget, ny lagstiftning och rättsfall Här går vi igenom valda delar av årets skattenyheter i form av ny lagstiftning, intressanta rättsfall, ställningstaganden och något om årets höstbudget med de förändringar som är att vänta till nästa år.

Johan Stern och Björn Bergström, Ramberg Advokater, analyserar ett avgörande från EU-domstolen.