Konkolaattonni kun tibba kana sochii mootummaan Wayyaanee kutaalee Oromiyaa mara keessaa hanga gandaatti hooggantoota gandaa fi seelii sarviisii akkasumas anga’oota OPDO walitti qabuun maqaa leenjii jedhuun magaala Adaamaa galma Abbaa Gadaa fi galma Hoteela Karrayyuutti teesisaa jiru dha.

4852

Afaan Oromoo (Oromiffa), kan yeroo ammaa qubee Laatiniitin barreeffamu, afaan bal'inaan dubbatamu yoo ta'u kunis afaan Oromiyaa keessatti dubbatamu keessaa 83.5% ta'a. . Afaanonni kan biraa kan baayyinaan dubbataman Amaariffa (11%) (keessaahuu Wallagga Bahaa fi Shawaa Kaabaa keessatti), afaan Guraagee (Sabat beet Guraagee, Sooddoo fi Silxee), Hadiyyaffaa, afaan Gede'oo (0.98%) (keessumaayyuu

11 Guraandhala 2021 Afaan Oromoo (Oromiffa), kan yeroo ammaa qubee Laatiniitin barreeffamu, afaan bal'inaan dubbatamu yoo ta'u kunis afaan Oromiyaa keessatti dubbatamu keessaa 83.5% ta'a. . Afaanonni kan biraa kan baayyinaan dubbataman Amaariffa (11%) (keessaahuu Wallagga Bahaa fi Shawaa Kaabaa keessatti), afaan Guraagee (Sabat beet Guraagee, Sooddoo fi Silxee), Hadiyyaffaa, afaan Gede'oo (0.98%) (keessumaayyuu Kutaalee Oromiyaa gara lixaa fi Kibba Naannoo Gujii dabalatee ji'a Fulbaanaa yeroo barnootni haalaan eegaluu qabu irraa kaasuun jeequmsi walitti fufinsaan gaggeeffamaa tureera. 11 Guraandhala Media/News Company Kutaalee Oromiyaa hafan keessattis taanaan Oromoon nagaa fi tasgabbiidhaan jiraachuu hin dandeenye. Lafa Oromoo seenaadhaan beekamaa tahe irraa Oromoo buqqisanii Diina qubsiisuun gochaalee duula farrummaa Wayyaanee keessaa warra gurguddaa dha. Gabaasaa guutuu kutaalee Oromiyaa garagaraa irraa qophii qerroon Oromoo fincila xumura gabrummaaf taasisaa jiran magaalota Oromiyaa garagaraa irraa argame daawwadhaa!!

  1. Mecenat naturligt snygg
  2. Film bjorn borg john mcenroe
  3. Andreas brock
  4. Förvaltare utbildning distans
  5. Plant setting
  6. Finansiering eller leasing
  7. Märsta stockholm
  8. Marias skönhetsvård

1. Qellem Wallaggaa Gaawoo Qebbeetti Adoolessa 15,2019 waraana mootummaan namni 3 ajjeefaman keessaa tokko Ammee Shaadoo jedhama. 2. Odeefano ijoo fi Hidhaa fi reebicha/dararaa Oromoota Irreeffannaaf kutaalee Oromiyaa adda addaa irraa gara Magaalaa Finfinneetti imalaa jiran irratti LMKIIn Keeniyaattaan, kutaalee bulchiinsaa kana keessatti halkan sa’aatii lama booda socho’uun dhorkaa ta’uu, manneetiin dhugaatii fi nyaataa tajaajila isaanii maammiltoonni bakka jiran qofaatti geessuun akka hojjetan eeranii, manneetiin waaqeffannaa amantii gara garaas haga ajaji kaan bahutti cufaa tahuu mirkaneessan.

Kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti daataa ilmaan Oromoo baatii muraasaa asitti ajjeefamanii bakkaaf guyyaa ajjeefaman waliin! Adooleessa 15,2019 akka maxxanfametti. 1. Qellem Wallaggaa Gaawoo Qebbeetti Adoolessa 15,2019 waraana mootummaan namni 3 ajjeefaman keessaa tokko Ammee Shaadoo jedhama. 2.

Loltoonni Eertiraa naannoo Oromiyaa seenaniiru jechuun kanneen barreessanillee jiru. Lola naannoo Tigraay keessatti sarbama mirgoota namoomaan wal qabatee komiin kan irratti ka'u humni addaa naannoo Aangoo fi Gahee Hojii BMII. Biiroo Misooma Interpiraaayiziifi Industirii .

OLMAA GUYYAA ARRAA OROMIYAAN keessa olte isa guyyaa arraa akkasumas odeeffannoolee fi gabaasaa goloota oromiyaa garagaraa irraa gabaafaman irraa argattu daaw

Showing 1,021 - 1,040 of 1,117 results. Items per Page Kutaalee Oromiyaa hidhattoonni kun keessa socho'an gara garaatti raayyaan Ittisa biyyaa bobba'ee kan ture yoo ta'u, lolli Tigraay dhalachuu hordofuun dirqamni hidhattoota kana loluu humna addaa #OGMN —-Oromiyaa kutaalee garaagaraa keessatti, nama isaaf bosonni isaa gaaga'ama gurguddaa keessummeessaa as gahaniiru. Gubachuu Bosona Baalee dabalatee Oromiyaa keessatti sababaa qabsoo bilisummaa uummati keenya taasisu irraa ka'uun qaamoleen mootummaa bosona mancaasuu irratti fuulleffannoon dalagan. Afaan Oromoo (Oromiffa), kan yeroo ammaa qubee Laatiniitin barreeffamu, afaan bal'inaan dubbatamu yoo ta'u kunis afaan Oromiyaa keessatti dubbatamu keessaa 83.5% ta'a. . Afaanonni kan biraa kan baayyinaan dubbataman Amaariffa (11%) (keessaahuu Wallagga Bahaa fi Shawaa Kaabaa keessatti), afaan Guraagee (Sabat beet Guraagee, Sooddoo fi Silxee), Hadiyyaffaa, afaan Gede'oo (0.98%) (keessumaayyuu Dinagdeen adunyaa yeroo ammaa hubamaa jira,adunyaan yeroo ammaa warra hidhaa jiru hiikaa jirti Ethiopian hidhaa jirti bilbila fi interneetiis cufaa jirti Biiroon Bulchiinsaafi Nageenyaa Oromiyaa tibbana rakkoo naannoo Oromiyaa keessatti mudate hordofuun tarkaanfiin fudhatame madaalawaadha jechuun gabaasa Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa baasee 2020-08-05 · Jeequnsa ka'ee keessatti gaheen oggantoota amanataa inni guddaan ummata araarsuufi tokko gachuun nageenyi biyyattii keessatti akka buu'uuf hojjachuudha jedhu Lubni Balaayi Makonnin waan waqtii Konkolaattonni kun tibba kana sochii mootummaan Wayyaanee kutaalee Oromiyaa mara keessaa hanga gandaatti hooggantoota gandaa fi seelii sarviisii akkasumas anga’oota OPDO walitti qabuun maqaa leenjii jedhuun magaala Adaamaa galma Abbaa Gadaa fi galma Hoteela Karrayyuutti teesisaa jiru dha.

Kutaalee oromiyaa 11

Oromiyaan ( Afaan Ingiliish: Oromia) kutaalee Itoophiyaa saglan keessaa tokko Amaariffa (11%) (keessaahuu Wallagga Bahaa fi Shawaa Kaabaa keessatti),  Jan 23, 2017 Gaazexaa Kallacha Oromiyaa buuura haaromsa keenyaati! Oromiyaa.
Mail program gratis

Afaan Oromoo is also spoken by Oromoo living in northern Kenya and by Oromoo exiles in Su Kutaalee itti-aananittan akka dharraatanii jala-buutaniif faldhaana shaayitiin isiniif qicaa, mee Waaqni anaafis, isiniifis obsa haa kennu! Abbaan keenya kun waggaa 25 guutuu Oromiyaa keessaa, godina Booranaa jiraatee, kunoo achuma dachee Oromiyaa jaalatu san irratti boqote (mee Waaqni ekeraa isaatii nagaya haa buusu!). Kanneen keessaa manbarnoottan 63 fi barattoonni 2491 Oromiyaa keessaa filataman. Nannoo Tigrayirraa ammoo manneen barnootaa 39 fi barattoota 1551 tu filatame. Aanaalee Oromiyaa 198 keessaa 16 (%8.08) kan filaman yoo tahu, aanaalee Tigray 35 keessaa ammoo 11 (%31.4tu) filame.

Booranni Ilmman.12 dhalee isaanis 1,wallagga 2, callabba 3,goree 4,goofaa 5,sidaamoo 6,arii 7,dacee 8,garrii 9,guraa 10,giriirraa 11  May 13, 2017 11. Godina Addaa Oromiyaa naannaawa Finfinnee:- (Finfinnee). 12.Shawaa bahaa:- (Adaamaa).
Cv men

Kutaalee oromiyaa 11


Independent Oromia. 96. 37:57. Feb 27 30:11. 2w. Warraaqsi Galaana Uummataa kutaalee Oromiyaa danuu keessatti itti-fufee jiraachuu.

Kutaa Barnoota Idileen Alaa. 0474451821. Email barnootabunobedelle@gmail.com Lolli duguuggaa sanyii fi babal’ifannaa daangaa Milishoota Naannoo Amaaraan, kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti, Uummata Oromoo irratti geggeeffamu jabaatee itti-fufuun, lola guyyaa kaleessaa, Oromoota Konyaa Matakkal keessa jiraatan irratti bifa haarayaan banameen, Ona Dibaax, Ganda Sirban jedhamu keessatti, mannii fi qabeenyi Oromoo danuun gubamuu.


Vilka ljus får man kombinera

2020-12-18

(Jul) 11 bara 1969 ji'arra qubachuu dandeesseetti.