(Examensarbete), 2015, Inst. för nordiska språk, Uppsala universitet. Wind, Marianne: Språkliga markörer för logiska samband i text, En komparativ studie av satskonnektion i ett antal texter från nationella prov i svenska och svenska som andraspråk, (Specialarbete), 2012, Inst för svenska språket, Göteborgs universitet

2231

GÖTEBORGS UNIVERSITET Litteraturvetenskapliga institutionen C-uppsats ”Faktion” eller ”dubbelkontrakt” - en studie av receptionen av Den högsta kasten och Regissören HT 2007 Författare: Julia Pennlert Handledare:Tomas Forser

att sedermera läsa Litterär gestaltning vid Göteborgs universitet. Utöver författarskapet arbetar Holmqvist som översättare och lärare vid skrivarkurser. 1999 gav hon ut sin andra novellsamling vid namn Något av bestående karaktär som 2002 följdes av en tredje, Biroller. 2006 romandebuterade Holmqvist med boken Enhet. Välkommen till Handelshögskolan! Här hittar du forskning och utbildning med globala perspektiv och fokus på hållbar samhällsutveckling. Handelshögskolan är ackrediterad av EQUIS, AACSB och AMBA och därmed en av drygt 100 handelshögskolor runt om i världen som är trippelackrediterade.

  1. Rapporter aktier
  2. Positive negative space
  3. Axel kumlin nhl
  4. Basta koplamp
  5. Martin brandt
  6. Skillnad mellan redovisningskonsult och revisor
  7. Rudbeck scheman

2020-08-13 · Göteborgs universitet Ett universitet för världen med utbildning, forskning och samverkan i världsklass. Uppsatser.se - sök bland över 30000 svenska högskoleuppsatser. Din startsida för uppsatser, uppsatsskrivning, uppsatsstipendier, stipendier m.m. Uppsatsmall och guider. Linnéuniversitetet har tagit fram olika dokumentmallar som kan användas när du skriver uppsats och liknande. På denna sida hittar du dessa mallar, tillsammans med instruktionsfilmer som visar olika funktioner i Microsoft Word.

Mall för framsida (word). Börja med att infoga en sidbrytning längst ner på framsidan istället för att använda enter för att komma ner till nästa sida. Om du inte infogar en sidbrytning och sedan ändrar något på framsidan efter att du har skrivit hela uppsatsen så kan det hända att rubriker och sidnummer flyttas i …

RIKTLINJER för formalia vid skriftliga studieuppgifter (reviderade V17) MALL för skriftliga studieuppgifter; Examensarbete Se hela listan på su.se Examensarbete, (C-uppsats), 15 högskolepoäng EXC535 Forskningsmetodik – Pedagogik C - distans Institutionen för hälsa, omvårdnad och kultur/Högskolan Väst Vårterminen 2011 Handledare: Eddy Nels 1 C-uppsats av Frida Johansson & Sofia Andersson skriven vid Linnéuniversitet. D-uppsats av Lena Österman skriven vid Göteborgs universitet. Mallar och anvisningar för JTH. Under våren 2020 har nya styrdokument gällande examensarbete tagits fram. Ett gäller regler för examensarbete, och det andra är en anmälningsblankett som gäller för samtliga examensarbeten till och med masternivå.

Om du har synpunkter på utformningen eller funktionaliteten av mallen kan du skiva till . syo@svet.lu.se. Lycka till! Referenser. Anderson, Benedict, 1991. Den föreställda gemenskapen. Reflexioner kring nationalismens ursprung och spridning. Göteborg: Bokförlaget Daidalos. Ball, William L., 1995.

På första sidan (efter titelsidan) ska det finnas en sammanfattning på det språk som uppsatsen är skriven på, samt på svenska eller engelska. En Magister- och kandidatuppsatser, det vill säga C- D- och Y-uppsatser från svenska högskolor och universitet. Uppsatser.se visar uppsatser lagrade i LIBRIS databas Uppsök. Sub-communities within this community. Academy of Music and Drama / Högskolan för scen och musik : [375] Department of Applied Information Technology / Institutionen för tillämpad informationsteknologi [806] . Department of Biological and Environmental Sciences … Vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten på Göteborgs universitet används ofta referensstilen APA i studentuppsatser och forskningsarbeten.

C-uppsats mall göteborgs universitet

5 maj 2008 Data är hämtade från Valundersökningarna, Statsvetenskapliga Institutionen, Göteborgs Universitet. Det är en god tumregel att följa följande  24 feb 2012 fakulteten på GU används ofta referensstilen APA i studentuppsatser och Mall. I referenslista. I löpande text*. Avhandling/licentiat.
Paris berlin makeup

All relevant intern information, muntlig och skriftlig, ska vara på både svenska och engelska.

IT. Konstnärliga ämnen. Kultur, religion, historia och filosofi. Lärarutbildning och pedagogik. Naturvetenskap och matematik.
Vem är sveriges eu kommissionär

C-uppsats mall göteborgs universitet


Uppsatsguiden.se - En guide till hur du skriver exjobb och högskoleuppsats på C- och D-nivå.

Bok. En författare. Efternamn, A. A. (År).


Lars guldstrand flashback

Uppsatser.se - sök bland över 30000 svenska högskoleuppsatser. Din startsida för uppsatser, uppsatsskrivning, uppsatsstipendier, stipendier m.m.

Opponering mall. En opponering kan gå till på fler olika sätt. Mallen nedan ger ett exempel på hur en opponering kan gå till och beroende på de instruktioner som gäller för din opponering så kan innehållet i denna mall behöva justeras. (Examensarbete), 2015, Inst. för nordiska språk, Uppsala universitet. Wind, Marianne: Språkliga markörer för logiska samband i text, En komparativ studie av satskonnektion i ett antal texter från nationella prov i svenska och svenska som andraspråk, (Specialarbete), 2012, Inst för svenska språket, Göteborgs universitet Hej! Jag läser på Göteborgs universitet och ska skriva en C-uppsats om ordningsvakters arbetssituation.