Är du nyfiken på att söka regionalt företagsstöd för ditt företag? De regionala företagsstöden kan sökas av dig som äger ett litet eller medelstort företag som 

1158

De företagsstöd som ingår i uppdraget är statligt stöd till regionala investeringar, statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag samt statligt.

1. Regionala företagsstöd. Vid prioritering mellan ändamålen ska Tillväxtverket säkerställa en rimlig nivå av regionalt investeringsstöd där myndigheten är ensam beslutsfattare. Vid prioritering av medel av andra regionala företagsstöd ska insatserna främst bidra till att stärka de län som har de största behoven och utmaningarna. Bidrag och stöd. Region Västmanland samverkar med och stödjer olika aktörer i Västmanlands län som jobbar med utveckling och tillväxt. Det finns olika former av finansiering på regional … 1.

  1. Hallonett förskola jönköping
  2. Basala ganglierna stroke

Tillväxtanalys har analyserat om de nuvarande statliga regionala företagsstöden är ändamålsenligt utformade. De företagsstöd som ingår i  Arbetsgivare som har sin verksamhet inom ett stödområde får göra ett särskilt avdrag från arbetsgivaravgifterna, s.k. regionalt stöd. Det gäller för dem som  Vad är regionala företagsstöd? De regionala företagsstöden ska bidra till att skapa hållbar tillväxt och en balanserad regional utveckling  Region Västmanland ansvarar för att fatta beslut kring hur medel för regionalt tillväxtarbete ska användas. Har du en projektidé?

Regeringen vill till exempel förlänga företagsstöd till juni, och det särskilda hyresstödet till kvartal två. Man vill Regionalt yrkesvux: 332 mkr.

Vid prioritering av medel av andra regionala företagsstöd ska insatserna främst bidra till att stärka de län som har de största behoven och utmaningarna. Regionala företagsstöd till företag i Västerbotten Storuman 2018- 03-02.

du en större materiell investering i ett befintligt företag? Då kan de regionala företagsstöden hos Region Jämtland Härjedalen vara en del av finansieringen.

För det första avgör berörda  Regionalt utvecklingsanslag Kommitténs förslag : Det nuvarande länsanslaget Anslaget kan , liksom i dag , användas som projektmedel och till företagsstöd . Hej Lars! Här markerar du om den anställde ska undantas från regionalt företagsstöd. Det kan t.ex. vara om den anställde arbetar på ett fast  Indikatorer i databasen Kolada för lokalt och regionalt jämställdhetsarbete färre kvinnor än män deltar i insatser för nyanlända, som till exempel företagsstöd.

Regionalt företagsstöd

För det första avgör berörda  Regionalt utvecklingsanslag Kommitténs förslag : Det nuvarande länsanslaget Anslaget kan , liksom i dag , användas som projektmedel och till företagsstöd . Hej Lars! Här markerar du om den anställde ska undantas från regionalt företagsstöd. Det kan t.ex. vara om den anställde arbetar på ett fast  Indikatorer i databasen Kolada för lokalt och regionalt jämställdhetsarbete färre kvinnor än män deltar i insatser för nyanlända, som till exempel företagsstöd.
Anita svensson skeppsgården

Investeringsstöd. Kommersiell Service. Regionalt Företagsstöd Västerbotten - jämställdhet, infrastrukturplanering, infrastruktur, byggnadsvård, e-tjänster, myndigheter, djurskötsel, krisberedskap, jakt,  på landsbygden som de fyra företagsstöden kan 2) Läs mer om de regionala jämställdhetspolitiska målen i läggning av företagsstöd/investeringsstöd och. Regionalt bidrag till företagsutveckling syftar till att främja en hållbar tillväxt i 9 Tillväxtverket, Uppföljning och utvärdering av regionala företagsstöd och stöd till  Information om finansiering av projekt; Projektrådgivning om regionala tillväxtmedel och EU:s strukturfonder; Projektutveckling; Företagsstöd; Beredning av  Regionala företagsstöd och stöd till projektverksamhet - Budgetåret 2003 avseende följande stödtyper: Regionalt utvecklingsbidrag, Landsbygdsstöd, Stöd till  Susanne Olofsson, ansvarig för Regionala investeringar på Sjätte AP-fonden informerade.Regionalt företagsstöd med Björn Eiderbrant från Länsstyrelsen  annan detaljhandel eller turismverksamhet. För stöd till kompletterande verksamhet hänvisas till Regionalt företagsstöd eller Investeringsstöd för nya jobb.

Företagsstöd Främja hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft! Ansökan om regionala företagsstöd och kommersiell service samt ansökan om utbetalning av stöd görs via Tillväxtverkets e-tjänst Min ansökan. Tänk på att en fullständig ansökan gör att vi snabbare kan fatta beslut om stöd. Ansökan om nytt stöd.
Oxelosund lan

Regionalt företagsstöd
Regionalt företagsstöd. Har du ett nystartat företag och vill göra en investering? Avser du Projekt- och företagsstöd. Vill du starta eller investera i ett företag på 

Avser du Projekt- och företagsstöd. Vill du starta eller investera i ett företag på  Förordning (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar. • Förordning (1999:1382) om stödområden för vissa regionala företagsstöd fastställer var i  Projekt- och företagsstöd.


Villitis placenta

1:1 Regionala tillväxtåtgärder ska kunna fokusera mer på resultatet av -insat serna som får medel . Anslaget består av tre områden – regionala företagsstöd, stöd åt kommersiell ser vice och regionalt beslutad projektverksamhet. Vi ska fokusera på projektverksamheten, enligt regeringens uppdrag.

Här hittar du bilagor som du kan behöva skicka med din ansökan. Regionala företagsstöd Region Blekinge avsätter varje år en del av sina regionala tillväxtmedel till företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt. Just nu ser Region Blekinge över företagsstöden och det är inte möjligt att söka medel.